flEnglishline3نقشه پرتال3line2صفحه اصلیhomelineایرانax
/
تهک - توسعه هواشناسی کاربردی
//
نكاتي در مورد خشكسالي
خشكسالي يكي از پديده‌هاي هواشناختي و جدايي ناپذير از شرايط اقليمي در كشورهاي واقع در عرض‌ها ي جنب حاره‌ اي مانند ايران است. در اين مناطق كه بيشترين بيابان هاي جهان حضور دارند، خشكسالي امري است عادي و ممكن است در هر محلي رخ داده و پيامدهاي نامطلوب به همراه داشته باشد. ويژگي‌ها و اثرات خشكسالي از قبيل شدت، مدت و بزرگي آن از محلي به محل ديگر متفاوت است. در مناطق خشك و نيمه خشك، اثرات كمبود بارندگي بر روي منابع آب به سرعت آشكار مي‌شود.به بيان ديگر در مناطقي كه به طور طبيعي داراي محدوديت منابع آب هستند، بروز خشكسالي تأثيرات منفي بيشتري به دنبال داشته وحتي مي‌تواند به بحران منتهي شود.
در اغلب  موارد، خشكسالي‌هاي هواشناسي به وقوع خشكسالي‌هاي بعدي ازجمله خشكسالي كشاورزي و خشكسالي آبشناسي و درمواردي كه چندين سال ادامه يابد مي‌تواند حتي به خشكسالي اقتصادي و اجتماعي منتهي گردد. هر چه شدت و گستره خشكسالي‌ بيشتر باشد تأثيرات آن عميق‌تر خواهد بود.
مطالعات موجود نشان مي‌دهند كه در گذشته برخي خشكسالي‌ها به طور محدود و بعضا گسترده، كشور را با شدت‌هاي متفاوت در بر گرفته و باعث بروز خسارت‌هاي فراوان به محصولات كشاورزي و دامي مناطق روستايي شده و مهاجرت دسته جمعي روستائيان به شهرها را به دنبال داشته است.حاشيه نشيني شهرهاي بزرگ يكي از عوارض اين مهاجرت است كه هزينه هاي بسيار سنگيني را بر جامعه و كشور تحميل مي كند. نتايج سرشماري‌ها نشان مي‌دهد كه برخي از روستاهاي كشور در اثر اين گونه خشكسالي‌‌ها خالي از سكنه شده‌اند. وقوع پياپي خشكسالي‌هاي شديد و بلند مدت بويژه در مناطق حساس و شكننده موجب زيان‌هاي شديد اقتصادي و اجتماعي مي‌شود.
خشكسالي‌ بر خلاف سيل، پديده‌اي آرام و خزنده است كه به تدريج محيط را تسخير و به يك بلاي طبيعي تبديل مي‌گردد. پديده‌اي چون سيل و زمين لرزه يكباره خسارت‌هاي سنگيني بر جامعه تحميل مي‌كنند و مورد توجه قرار مي گيرند. در حاليكه خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي با آن كه اغلب سنگين‌تر و گسترده‌تر هستند، اما چون به تدريج ايجاد مي‌شوند براي مردم و مسئولين نامحسوس‌بوده و كمتر مورد توجه قرار مي گيرند. از اين رو پايش و پيش بيني خشكسالي يكي از نياز‌هاي اساسي مردم و مسئولين كشور است كه در كشوري مانند ايران بايد به طور مستمر انجام شود. اين وظيفه مهم طبق قانون به مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران كه پس از چهار سال تعطيلي و به دنبال لغو بخش نامه هاي دولت دهم توسط دولت يازدهم دوباره احيا و راه اندازي شده، واگذار گرديده است. اين مركز بنا دارد با تهيه داده ها و اطلاعات كاربردي مناسب و ارائه به هنگام آنها، به مسئولين و مردم عزيز كشور كمك كند تا براي كاهش خسارت‌هاي سنگين اقتصادي و اجتماعي ناشي از خشكسالي، قبل از وقوع حادثه تدابير لازم را انديشيده و اقدام نمايند.
 بررسي مؤلفه‌هاي پديدآورنده خشكسالي و تحليل‌ عوارض آن، يكي از نياز‌هاي اساسي در مطالعات توسعه و احياء منابع آب، خاك، كشاورزي و برنامه‌ريزي‌هاي محيطي و منابع طبيعي است كه بيشك روي تك تك مؤلفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي كشور تاثير مي‌گذارد.با شناخت درست پديده خشكسالي و پذيرش آن به عنوان يك واقعيت اقليمي و گريزناپذير كشور، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه مديريت سازگاري با اين پديده، شايد ساده‌ترين و كم هزينه‌ترين روش براي مواجهه با آن و كاهش خسارات ناشي از آن باشد.
تعريف خشكسالي و چگونگي شكل‌گيري آن
خشكسالي يكي از مهمترين مخاطراتجوي است كه به طور خزنده در سطح جهان شكل گرفته و به صورت منطقه‌اي عمل مي‌كند. پيش‌بيني آن با عدم قطعيت زياد همراه بوده، آغاز و پايان آن نامعلوم وچگونگي وقوع و اثرات آن در هر ناحيه با ناحيه ديگر متفاوت است.رخداد خشكسالي به سه مرحله مختلف تفكيك مي‌شود. در ابتدا با كاهش بارش در يك منطقه يا حوضه آبريز ، خشكسالي هواشناسي رخ مي دهد كه كم شدن ورودي آب به پشت سدها از اولين پيامدهاي آن است. در ادامه چنانچه كاهش بارش با افزايش دما همراه شده و تداوم يابد، تبخير و تعرق زياد شده و نياز گياه به آب افزايش يافته و در نتيجه خشكسالي كشاورزي به ويژه در بخش ديم حادث مي شود. در اين مقطع بخش كشت آبي با توجه به بهره گيري از آب هاي زيرزميني هم چنان مي تواند به حيات خود ادامه دهد. اما در حوزه آب، ضمن تشديد كاهش ورودي آب به پشت سد، خروجي آب به صورت تبخير افزايش مي يابد. چنانچه برداشت آب از منابع زيرزميني براي مدت طولاني ادامه يابد، خشكسال آبشناسي (هيدرولوژيكي) به وقوع خواهد پيوست كه اثرات منفي آن بسيار عميق تر از دو خشكسالي قبلي است.متاسفانه در اين مرحله است كه عموم مردم از وقوع خشكسالي مطلع مي‌شوند.در اين هنگام خشكسالي آثار تخريبي خود را در منطقه به جا گذاشته و كاهش خسارات ناشي از آن بسيار مشكل و پرهزينه‌ است. پيامد اين نوع خشكسالي، از بين رفتن كشاورزي، تعطيلي فعاليت هاي اقتصادي، مهاجرت آسيب ديدگان خشكسالي وشكل گيري معضلات اجتماعي و تهديدات زيست محيطي به صورت منابع آلوده كننده است.
    بررسي خشكسالي در سالهاي گذشته مي تواند كمك شايان توجهي به مطالعات آن كرده و موضوعاتي مانند: دوره اي بودن خشكسالي، هفت سال خشكسالي و هفت سال ترسالي، ورود به دوره سي ساله خشكسالي، شديدترين خشكسالي و ... را مشخص كند.
/
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
/
//
اخرین تصویر ماهواره
بازدید کنندگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 11
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 22
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1623
تعداد کاربران بر خط 24
تعداد کاربران لاگین بر خط 1
/
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
//
/
ریاست جمهوری
//
/
سایت سامد
//
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Powered by DorsaPortal